Công ty chỉ phân phối các sản phẩm chính hãng trên toàn quốc. Bỏ qua